Promocje
T-shirt - Prawa Kobiet
T-shirt - Prawa Kobiet

75,00 zł

Cena regularna: 89,00 zł

Najniższa cena: 89,00 zł
T-shirt - Klikam więc jestem (damski)
T-shirt - Klikam więc jestem (damski)

75,00 zł

Cena regularna: 89,00 zł

Najniższa cena: 89,00 zł
Kalendarz  2024 - Biurkowy
Kalendarz 2024 - Biurkowy

9,00 zł

Cena regularna: 35,00 zł

Najniższa cena: 17,50 zł
szt.
T-shirt - Świetnie się trzyma (damski)
T-shirt - Świetnie się trzyma (damski)

75,00 zł

Cena regularna: 91,00 zł

Najniższa cena: 75,00 zł
T-shirt Pocałujcież (damski/czarny)
T-shirt Pocałujcież (damski/czarny)

75,00 zł

Cena regularna: 89,00 zł

Najniższa cena: 89,00 zł
Regulamin sklepu

Na niniejszej stronie internetowej funkcjonuje sklep internetowy Galerii Autorskiej Andrzeja Mleczki, prowadzący sprzedaż online produktów Galerii oraz ich wysyłkę/dostawę. Opłaty za złożone zamówienie można dokonać kartą płatniczą (kredytową), przelewem internetowym (płatności internetowe obsługuje firma PayU SA) lub poprzez platformę PayPal jak również pobraniem - do rąk listonosza lub kuriera dokonującego doręczenia. Poniżej znajduje się pełna treść Regulaminu sklepu internetowego www.sklep.mleczko.pl.

 

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 Sklep internetowy www.sklep.mleczko.pl (zwany dalej "Sklepem" ) jest prowadzony przez:

Galerię Autorską Andrzeja Mleczki
ul. Św. Jana 14, 31-018 Kraków
NIP: 676-00-03-013
Konto bankowe: Bank PKO BP 90 1020 2892 0000 5902 0189 8915

dalej nazywanej "Sprzedającym".

1.2 Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".

1.3 Każdy odwiedzający Sklep z momentem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

1.4 Każde niezgodne z prawem korzystanie ze Sklepu i poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci treści znajdujących się w Sklepie lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów udostępnianych w ramach funkcjonowania sklepu można uzyskać pod adresem e-mail: galeria@mleczko.pl

1.5 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają̨ kosztu dostawy, który obliczany jest każdorazowo na podstawie wagi towarów i formy dostawy, w oparciu o cennik dostaw.

 

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY MIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KLIENTEM

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.

2.2 Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.

2.3 W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, informujących Klienta o stanie realizacji złożonego zamówienia.

OPŁACANIE ZAMÓWIENIA

2.4 Rozpoczęcie realizacja Zamówienia następuje w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego (wniesionej za pośrednictwem przelewu internetowego lub systemu płatności elektronicznych – PayU, PayPal).
Również w ciągu 1 dnia roboczego rozpoczyna się realizacja zamówień płatnych za pobraniem.

2.5 W przypadku niemożności dokonania przedpłaty za złożone zamówienie poprzez wymienione w punkcie 2.4 metody, Klient może opłacić złożone zamówienie przelewem bankowym na konto Sprzedającego:
Galeria Autorska Andrzeja Mleczki, ul. Św. Jana 14, 31-018 Kraków,
nr konta: Bank PKO BP, 90 1020 2892 0000 5902 0189 8915
podając w tytule przelewu numer zamówienia.

2.6 Klient zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Sklepie zamówienia w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeśli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2.7 Czas potrzebny na realizację zamówienia podany jest każdorazowo na stronie danego produktu. Do czasu realizacji nie wlicza się czasu dostawy.

2.8. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura VAT) jest wysyłany poprzez wskazaną przez Klienta w formularzu zamówienia formę dostawy, na podany przez Klienta adres dostawy.

2.9 W przypadku wyboru przez Klienta jako formy dostawy Odbioru Osobistego, dostawa zamówionego towaru odbywa się poprzez jego osobiste odebranie przez Klienta. O skompletowaniu zamówienia i możliwości jego odebrania, Sprzedający poinformuje Kupującego w wysłanej na podany przez Klienta adres wiadomości e-mail.

 

3. REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANY ZAKUPIONEGO TOWARU

REKLAMACJE

3.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

3.2 W przypadku posiadania przez zamówione produkty wad o charakterze niezgodności towaru z Umową Sprzedaży, Klient ma prawo do reklamacji towaru poprzez odesłanie towaru wraz z pisemną informacją na adres Sprzedającego (Galeria Autorska Andrzeja Mleczki, ul. Św. Jana 14, 31-018 Kraków), z dopiskiem: "Reklamacja".

Reklamacji dokonać można także drogą elektroniczną, przesyłając informacje odnośnie zaistniałych wad i dołączając zdjęcia dokumentujące owe wady.

3.3 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3.4 W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się odesłać Klientowi reklamowany produkt wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji.

ZWROTY

3.5 Klient, dokonujący zakupów w Sklepie może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

3.6 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie wskazanym w punkcie 3.5 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu i dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) na adres Sprzedającego (Galeria Autorska Andrzeja Mleczki, ul. Św. Jana 14, 31-018 Kraków) z dopiskiem "Zwrot".

3.7 W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

3.8 Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.

3.9 Sklep jest zobowiązany do zwrócenia wartości zwróconego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów i koszty ich wysyłki do Klienta) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Klienta).

3.10 Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

WYMIANY

3.11 Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt Klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym, nienoszącym śladów użytkowania, na adres Sprzedającego (Galeria Autorska Andrzeja Mleczki, ul. Św. Jana 14, 31-018 Kraków), z dopiskiem: "Wymiana".

3.12 Jeżeli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające wymianę (np. brak określonego rozmiaru koszulki), Kupujący może od umowy odstąpić. W tym wypadku zastosowanie mają wcześniejsze zapisy dotyczące odstąpienia i zwrotu towaru.

 

4. INFORMACJE KOŃCOWE

4.1 Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań́ (zgodnie z art. 71 k.c.).

4.2 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

4.3 Żadne z postanowień́ niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

4.4 O ewentualnych zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Wszelkie zmiany wprowadzane będą̨ w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

4.5 Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (http://sklep.mleczko.pl/pl/i/regulamin/26). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.

4.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

W razie wątpliwości czy sugestii, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@mleczko.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl